GIA CÔNG XI MẠ

thông tin liên hệ
Bà Nguyễn Thị Toan
- 0978 624 455

Mr Song Yong Gil
- (0271) 3645487

Sản phẩm mạ bạc

MẠ BẠC - CHI TIẾT MÁY
MẠ BẠC - CHI TIẾT MÁY
Mạ bạc
Mạ bạc
XI TREO
XI TREO
XI TREO
XI TREO