GIA CÔNG XI MẠ

thông tin liên hệ
Bà Nguyễn Thị Toan
- 0978 624 455

Mr Song Yong Gil
- (0271) 3645487

Sản Phẩm

NICKEL
NICKEL
BLACK NICKEL
BLACK NICKEL
DULL NICKEL FREE
DULL NICKEL FREE
ATQ SILVER
ATQ SILVER
ATQ SILVER FREE
ATQ SILVER FREE
DULL-BLACK-NICKEL-FREE
DULL-BLACK-NICKEL-FREE
NICKEL FREE
NICKEL FREE
BLACK NICKEL FREE
BLACK NICKEL FREE
ATQ GOLD
ATQ GOLD
Antique Brass Free
Antique Brass Free
Antique Brass Free
Antique Brass Free
ATQ-GOLD
ATQ-GOLD
ATQ-GOLD-FREE
ATQ-GOLD-FREE
BRASS - GOLD
BRASS - GOLD
BRASS - GOLD
BRASS - GOLD
GOLD
GOLD
Mạ bạc
Mạ bạc
Antique Copper
Antique Copper
ANTIC COPPER
ANTIC COPPER
ATQ-COPPER
ATQ-COPPER
GOLD
GOLD
XI QUAY - GOLD
XI QUAY - GOLD
XI QUAY - GOLD
XI QUAY - GOLD
XI QUAY - GOLD
XI QUAY - GOLD
MẠ BẠC - CHI TIẾT MÁY
MẠ BẠC - CHI TIẾT MÁY
XI TREO
XI TREO
XI TREO
XI TREO
SHINY GOLD - ĐĨA XE MÁY
SHINY GOLD - ĐĨA XE MÁY
XI QUAY - BLACK NICKEL
XI QUAY - BLACK NICKEL
XI QUAY - BLACK NICKEL
XI QUAY - BLACK NICKEL
XI QUAY - DULL NIKEL
XI QUAY - DULL NIKEL
XI QUAY - NIKEL
XI QUAY - NIKEL
ATQ - SILVER FREE
ATQ - SILVER FREE
ATQ - SILVER FREE
ATQ - SILVER FREE
SƠN ĐIỆN DI
SƠN ĐIỆN DI
SƠN ĐIỆN DI
SƠN ĐIỆN DI